Este scris despre naşterea Lui . . .

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună ... află mai multe

În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea... află mai multe

Prorocii despre nasterea Domnului...

Capitolul 4

De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). [Isaia 7:14]

Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în strălucirea razelor tale. [Isaia 60:3]

Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. [Mica 5:2]

Când era tânăr Israel, îl iubeam, şi am chemat pe fiul Meu din Egipt. [Osea11:1]

„Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plânge copiii; şi nu vrea să se mângîie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!” [Ieremia 31:15]

Domnul a jurat lui David adevărul, şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. [Psalmi 132:11] nasterea-domnului-isus-biblia-nasterea

Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. [Isaia 9:2]

Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor [Isaia 42:6]

El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. [Isaia 49:6]

„Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.Căci iată, întunericul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în strălucirea razelor tale. [Isaia 60:1-3]

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. [Isaia 9:6]